Magnetofon Datassette do C64

Magnetofon Datassette

Ta historia…

Magnetofon Datassette do C64 Taśma magnetofonowa była swego czasu często stosowanym nośnikiem do przechowywania programów. Informacje zapisuje się na taśmie w postaci szeregowej – bit po bicie. Magnetofony kasetowe Commodore używają do takiego zapisu trzech rodzajów impulsów prostokątnych. Bit o wartości 0 jest reprezentowany przez parę impulsów: krótki i długi, a bit o wartości 1 odwrotnie – przez impuls długi i krótki. Początek bajtu oznacza się stosując parę impulsów: bajtowy i długi, na końcu zaś umieszcza się bit kontrolny (nieparzystości).

Do namagnesowania taśmy używany jest prąd o stałej wartości, ale zmiennym kierunku przepływu przez głowicę, który magnesuje taśmę dodatnio lub ujemnie. Sygnał odczytywany nie ma oczywiście kształtu fali prostokątnej i musi być odpowiednio uformowany. Firma Commodore zdecydowała się na umieszczenie układów formujących w magnetofonie, co jest źródłem kłopotów użytkowników pragnących korzystać ze zwykłego magnetofonu kasetowego zamiast z firmowego Datassette. Sygnał wyjściowy z Datassette ma kształt fali prostokątnej o poziomach i logicznych TTL. C64 mierzy czas między opadającymi zboczami impulsów i dekoduje dane z tych pomiarów. Ostrość zboczy impulsów jest krytyczna dla uzyskania właściwej informacji.

Zasady obowiązują

Kaseta z grąPrzy posługiwaniu się taśmami trzeba pamiętać i kilku regułach. Do zapisywania informacji należy stosować kasety odpowiedniej jakości, przy czym obowiązuje zasada: „im krótsza taśma, tym lepsza”. Głowice magnetofonu należy często czyścić i demagnetyzować. Skos głowicy powinien być ustawiony podobnie jak w firmowym Datassette w celu umożliwienia odczytu programów nagranych na innych magnetofonach, a przede wszystkim programów firmowych.

Z tego, co napisano o sposobie zapisywania programów na taśmę magnetofonową wynika wyraźnie, że jest to sposób bardzo czasochłonny. Dlatego zostały opracowane inne sposoby zapisywania, znane pod firmowymi nazwami „Turbotape”, „Supertape”, itd. Skracają one kilkakrotnie czas zapisywania i odczytywania informacji z taśmy. Polecane jest korzystanie z tych programów w języku Basic.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *