Colossus 4

Jest to jeden z najlepszych programów szachowych na komputery 8-bitowe. Grafika nie jest może rewelacyjna, ale z pewnością rekompensuje to wygoda obsługi, przejrzystość i bogata biblioteka procedur i posunięć szachowych. Mamy do dyspozycji dwa ekrany, przełączane klawiszem SPACE BAR. Pierwszy z nich pokazuje szachownicę, na dole jest miejsce na komunikaty oraz putania programu i odpowiedzi grającego. Ekran drugi to zegary szachowe dwu grających, ostatnie posunięcia, aktualny stan gry i proponowane najlepsze posunięcia. Po załadowaniu programu ukaże się ekran pierwszy, na szachownicy są ustawione wszystkie figury, komputer gra pionami czarnymi i oczekuje na Twój pierwszy ruch.

 

 

 

KOMUNIKATY PROGRAMU
Są wyświetlane u dołu pierwszego ekranu, oraz na całym ekranie drugim.

ZAPIS AKTUALNEJ PARTII
Komputer zapamiętuje 120 posunięć każdej ze stron, na ekranie drugim zaś wyświetla ostatnich sześć ruchów obu graczy, w dwóch kolumnach: Colossus (komputer) i Oponent (przeciwnik).

ZEGARY SZACHOWE
Nad nazwami graczy są umieszczone dwa zegary szachowe, wyświetlające aktualny czas obydwu przeciwników, poświęcony na zastanawianie się nad ruchami. Czas jest podawany w układzie HH:MM:SS (godziny:minuty:sekundy).

LICZBA WARIANTÓW (Position examined)
Komputer zastanawiając się nad swoim ruchem wyświetla liczbę przeanalizowanych wariantów (około 450 na sekundę).

NAJLEPSZA KONTYNUACJA
Po zakończeniu analizy posunięcia (swojego lub przeciwnika), komputer wyświetla kilka propozycji najlepszych posunięć do wyboru. Wyświetlany jest też stan gry, czyli informacja o posiadanych figurach (Mtrl) i aktualna ocena (Psnl) sytuacji. Wartości dodatnie informują o przewadze komputera, zero to remis.

GRA
Komputer sygnalizuje oczekiwanie na Twój ruch komunikatem:

Your move ?

W tym momencie możesz rozpocząć grę. Jeżeli chcesz grać czarnymi (komputer rozpocznie grę), naciśnij SHIFT i G. Aby wykonać posunięcie, trzeba podać współrzędne figury, która ma być przestawiona, oraz współrzędne nowej pozycji. Można to zrobić klawiszami kursora (przesuwając kreskę na szachownicy) lub podając dane z klawiatury, na przykład:

H2 [RETURN] H4 [RETURN]

Nieprawidłowy ruch zostanie natychmiast zasygnalizowany przez komputer sygnałem dźwiękowym oraz komunikatem:

Illegal

Błędnie podaną pozycję można skasować klawiszem DELETE. Po ponownym podaniu pozycji i naciśnięciu RETURN, figury na szachownicy zostaną przestawione, a komputer wyświetli komunikat:

Leth me think

oznaczający, że analizuje następne posunięcia. Można mu w tym częściowo przeszkodzić, zwiększając swoje szanse na zwycięstwo, naciskając klawisz COMMODORE. Komputer wyświetli komunikat:

Escape

przerwie dalszą analizę i wykona najlepszy znaleziony do tej pory ruch. Komunikat:

Mate in n

informuje że komputer przewiduje dać Ci mata w n ruchach. Gdy będziesz w sytuacji umożliwiającej zamianę pionka na figurę, ukaże się komunikat:

Promote to ?

wybierz wtedy figurę, naciskając odpowiedni klawisz.

R – wieża
N – skoczek
B – goniec (czasem zwany laufrem)
Q – hetman (królowa)

Po zakończeniu gry komputer wyświetli wynik partii.
Dawn – remis
Checkmate – mat
Stalemate – pat
Time up – przekroczenie ustalonego limitu czasu

a po jednym z tych komunikatów zada Ci pytanie:

What now ? – Co teraz ?

Możesz zacząć nową grę (naciskając SHIFT i N) lub wybrać inny wariant gry (o tym dalej).

WARIANTY GIER
Większość dostępnych opcji gry można zmieniać zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie rozgrywki. Wystarczy nacisnąć kombinację klawiszy. Po wprowadzaniu danych liczbowych trzeba je dodatkowo zatwierdzić klawiszem RETURN. Dane liczbowe zmieniamy za pomocą strzałek kursora.

SHIFT + A – Wybór strony szachownicy, na której chcesz dokonywać zmian w ustawieniu. Pojawi się komunikat:

Alter position: Black (lub White). Command ?

Mamy do wyboru: G – powrót do sytuacji wyjściowej
M – Ustalenie ilości ruchów przewidzianych na wykonanie zadania (od 0 do 255)
S – zmiana koloru (białe – czarne) ustawianych na szachownicy figur
C – usunięcie figury
P – postawienie piona
R – postawienie wieży
N – postawienie skoczka
B – postawienie gońca
Q – postawienie hetmana (królowej)
K – postawienie króla
W – usunięcie wszystkich figur
E – wyjście z trybu ustawiania pozycji. Jeżeli ustawiona pozycja jest nieprawidłowa, (na przykład brak króla, dwa króle jednego koloru i tym podobne) komputer zasygnalizuje to komunikatem:

Illegal

i nie pozwoli wyjść bez poprawienia błędów.

SHIFT + B – Cofa na zmianę kolejne ruchy obu grających
SHIFT + C – Zmiana kolorów:

Ink colour ? – (0-15) – kolor szchownicy
Paper colour ? – (0-15) – kolor tła
Border colour ? – (0-15) – kolor ramki ekranu

SHIFT + D – Pozwala na zapis i odczyt partii lub jej części na taśmę lub dyskietkę. Ukaże się komunikat:

Load or save ?

należy dokonać wyboru naciskając:

L – aby odczytać wcześniej zapisaną paritę
S – aby zapisać partię

inny klawisz spowoduje wyjście z tego trybu.

SHIFT + G – Przy rozpoczęciu gry zamiana białych pionów na czarne.
SHIFT + N – Rozpoczęcie nowej gry (ewentualne przerwanie dotychczasowej partii, wyzerowanie zegarów).
SHIFT + P – Pozwala na zatrudnienie komputera jako dwu graczy – komputer gra sam ze sobą. W każdej chwili możemy przerwać tę grę i wejść do niej, na którejś ze stron szachownicy.
SHIFT + Q – Ustalenie poziomu trudności gry (stopnia „zaawansowania komputera”).
Na pytania:

Book ?

odpowiadamy 1 (lub 0), co oznacza, że komputerbędzie (lub nie) korzystał z biblioteki otwarć.

Draw score ? (Mtrl) n1 (Psnl) n2.

n1 – może mieć wartość od -9 do +9 i oznacza zasób materiałowy,
n2 – może się zawierać w przedziale od -60 do +60 i oznacza siłę pozycyjną. Im niższe są te wartości, tym silniejszy jest komputer. Wartości wyższe powodują dążenie komputera do remisu.

SHIFT + R – Odtwarzanie partii ruch po ruchu, umożliwia analizę strategii, pozwala na poprawienie swoich ruchów przez przerwanie odtwarzania w dowolnym momencie klawiszem COMMODORE. Po każdym ruchu nastąpi przerwa (od 0 do 20 sekund). Jej długość ustalamy po pytaniu komputera:

Replay period: sec ?. SHIFT + S – Pozwala na grę dwóch grających bez komputera. Można tę opcję wprowadzić w trakcie partii, przejmując grę po którejś ze stron.
SHIFT + T – Wprowadzenie jednego z 6 typów gry. Na pytanie:

Type ?

należy wybrać cyfrę od 1 do 6, co oznacza:

1 – TURNIEJ
Komputer zada cztery pytania: o ilości ruchów do pierwszej kontroli czasu, do drugiej kontroli, o czas pierwszej kontroli i czas drugiej. Jednak rygorystycznie przestrzega on tylko swojego czasu, wobec Ciebie jest bardziej tolerancyjny.

2 – CZAS RUCHU
Należy podać średni czas ruchu.

3 – CZAS PARTII
Należy podać czas trwania partii (jest zupełnie nieograniczony – można podać 50 godzin!), który jest ściśle przestrzegany, nie wolno go niestety przekroczyć, bo skończy się to zwycięstwem komputera!

4 – OPCJA RÓWNOCZASOWA
Obaj przeciwnicy mają taki sam czas na zastanawianie się – komputer daje sobie tyle samo czasu, ile poświęca na myślenie przeciwnik.

5 – BEZ CZASU
Czas na jedno posunięcie jest nieograniczony. Należy stosować tylko w sytuacjach, gdy w określonym zadaniu program ma znaleźć najlepsze posunięcie, a nie zależy nam na czasie. Komputer potrafi tu szukać mistrzowskiego zagrania przez dobę !

6 – ZADANIA SZACHOWE
Należy ustalić ilość ruchów, w której powinieneś dać przeciwnikowi mata lub samomata.

SHIFT + V – Możliwe jest ustawienie szachownicy na wariant pamięciowy:
– białe figury niewidoczne
– czarne figury niewidoczne
– wszystkie figury niewidoczne

SHIFT + Z – Wyłączenie dźwięku towarzyszącego przesuwaniu figur.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *