Czy wiesz, że #25

…mikroprocesor 6510/8500 należy do rodziny mikroprocesorów 65xx? Jednym z pierwszych w tej rodzinie był mikroprocesor 6502, wykorzystywany m.in. w Commodore VIC-20 i stacji dysków 1541. Wszystkie mikroprocesory należące do tej rodziny, wyprodukowane przez MOS/CSG, mają ten sam zestaw instrukcji.

Czy wiesz, że #24

…w środku każdego mikrokomputera jest mikroprocesor, specjalny układ scalony, który jest „mózgiem” komputera? W Commodore 64 znajduje się mikroprocesor oznaczony symbolem 6510/8500. Każdy mikroprocesor rozumie tylko swój własny język – zestaw instrukcji – nazywany językiem maszynowym.

Czy wiesz, że #23

…w skład dystrybucji VICE wchodzą emulatory „udające” komputery PET, VIC-20, CBM-II, C128 C16/116/+4 , DTV oraz oczywiście C64. Dostępne one są na różne platformy sprzętowe, poczynając od najzwyklejszego PC pracującego na Windows’ie, a kończąc na produkcie firmy Apple – Macintosh’u. VICE jest programem zupełnie darmowym, a jego dystrybucja oparta jest na licencji GPL.

Czy wiesz, że #22

…emulator to najprościej program, który naśladuje inny komputer lub urządzenie? Takim właśnie programem można uruchomić gry czy programy z każdego innego komputera. Istnieją oczywiście emulatory do Amigi, Macintosha, Atari, ZX-Spectruma oraz wielu innych maszyn, które niegdyś miały to „coś” w sobie i są dziś po prostu wspominane.

Czy wiesz, że #21

…w połowie roku 1986 firma Commodore przeprowadziła „face lifting” mikrokomputera C64 umieszczając go w nowej obudowie podobnej do C128 i sprzedając jako Commodore 64 C wraz z nowym systemem operacyjnym o nazwie GEOS? System ten, wzorowany na systemie mikrokomputera Macintosh jest ładowany z dyskietki. Zamiast wpisywać polecenia przy użyciu klawiatury, GEOS komunikuje się z użytkownikiem przy pomocy interfejsu graficznego sterowanego myszą lub joystickiem.

Czy wiesz, że #20

…w roku 1985 rozpoczęto produkcję C128 – bezpośredniego następcy C64? Komputer ten ma trzy tryby pracy, w tym jeden identyczny ze sposobem pracy C64, drugi wykorzystujący interpreter Basic’u 7.0 i rozszerzoną do 128 KB pamięć RAM oraz trzeci umożliwiający pracę pod szeroko wówczas rozpowszechnionym systemem operacyjnym CP/M (działającym pod kontrolą systemu CP/M). Produkcję zakończono w 1989 roku z powodu zbyt wysokich kosztów produkcji (wynikających ze zbyt małej skali integracji elektroniki systemu).

Czy wiesz, że #19

…wewnątrz C64 znajduje się mikroprocesor 6510 – nowsza wersja mikroprocesora 6502, która umożliwia „bankowanie” pamięci mikrokomputera? Większość mikrokomputerów jest wyposażona w dwa zasadnicze programy: program koordynujący działanie poszczególnych elementów systemu mikrokomputerowego – zwanym systemem operacyjnym – i program tłumaczący instrukcje w języku Basic na rozkazy w kodzie maszynowym – zwany interpretatorem Basicu. Mikroprocesor 6510 może „odłączyć” program interpretatora Basicu i systemu operacyjnego oraz przeznaczyć całe 64 KB pamięci RAM na programy w języku wewnętrznym.

Czy wiesz, że #17

…w 1990 wypuszczono CDTV, jedną z najbardziej kosztownych pomyłek w dziejach firmy Commodore? Komputer ten, będący zmodyfikowaną Amigą 500 ze zintegrowanym czytnikiem płyt CD miał trafić do pokoju, obok telewizora. Jak na tamte lata, były to bardzo ambitne plany i jeden z pierwszych teego typu systemów rozrywki multimedialnej. Takie rozwiązanie Udało się później dopiero firmie Sony – Play Station okazał się świetnie sprzedającą się konsolą do gier.

Czy wiesz, że #16

…Jack Tramiel nie był zadowolony z tego, że nie miał pełnej kontroli nad firmą? Po starciu z jej drugim największym udziałowcem odszedł. Kupił będącą w tarapatach firmę Atari Computers od Time Warner. O ile 8-bitowe Atari XL/XE nie uzyskały znaczącej części rynku, 16 i 32 bitowe Atari ST/TT/Falcon często były (i wciąż są) używane jako sekwencery MIDI w studiach muzycznych.