Robak

Niszcz Krliczki
Rok: 1997
100 KB

Black and Dots
Rok: 1998
93 KB

Hatered
Rok: 1999
11 KB

Samar Productions 1998Y
Rok: 1998
26 KB

Johny Quest in Kraina D(r)eszczofcuff
Rok: 1997
47 KB

Johny Qest vs. Mi Uszatek: Final Fight!
Rok: 1998/1999 (?)
53 KB

 
 

© 1999-2018 : covers jest integralną częścią C64 Power. Prace są własnością autorów.