Pablo

Prawda#6
Rok: 1995
80 KB

Vitality
Rok: 1995
65 KB

Cover v17
Rok: 1995
100 KB

?
Rok: 1995
124 KB

Aristocrat
Rok: 1994
99 KB

Vitality
Rok: 1995
76 KB

Cover v17
Rok: 1995
135 KB

Black and White
Rok: 1995
77 KB

?
Rok: ?
134 KB

Take The Air!
Rok: ?
166 KB

?
Rok: 1996
122 KB

Crime City
Rok: 1996
191 KB

Cover 4 Aristocrat
Rok: ?
190 KB

Cover v4.0
Rok: 1994
90 KB

Cover v5.0
Rok: 1994
75 KB

United In The Name Of Darkness - Cover v6.0
Rok: 1994
89 KB

Cover v10.0 - Prawda Issue#5
Rok: 1994
97 KB

Lame Cover - Cover v11.0
Rok: 1994
100 KB

Cover v12.0
Rok: 1995
94 KB

As Lame As Want Be
Rok: 1995
118 KB

Prawda
Rok: 1995
106 KB

?
Rok: ?
103 KB

Mouse
Rok: 1996
136 KB

 
 

© 1999-2018 : covers jest integralną częścią C64 Power. Prace są własnością autorów.