Cactus

Delusion
Rok: 1999
99 KB

Inverse
Rok: 1997 (?)
79 KB

Worm, pland and horse
Rok: 1998
54 KB

Boat "Stylish Cover"
Rok: 2000
115 KB

 
 

© 1999-2018 : covers jest integralną częścią C64 Power. Prace są własnością autorów.