Obsługa i polecenia stacji dysków 1541

Łukasz 'Luc' Sanecki

literatura:
Stacja dysków 1541 II (Fancy Electronics)
Stacja Dysków Commodore 1541 (Mikrozet)

Dostałem zapytanie od Czytelnika, który nie był za bardzo obeznany w sprzęcie firmy Commodore, a dokładniej stacji dysków. Poprosił mnie o opis poleceń 1541. Tak też czynię - przedstawiam najbardziej przydatne polecenia stacji dysków takie jak formatowanie, validate, scratch i inne... Z pewnością przyda się to wielu osobom! Oczywiście pamiętajcie o takich podstawach, że nazwa dysku i programu może mieć max. 16 znaków!

Odczytywanie danych z dyskietek

W celu uruchomienia programu zapisanego na dyskietce należy włożyć dysk do włączonej stacji, opuścić dźwignię i podać komputerowi polecenie:

LOAD"NAZWA PROGRAMU",8

Na ekranie pojawi się informacja:

Searching for nazwa programu Loading Ready.

Następnie należy wpisać polecenie RUN

Odczyt danych zaawansowany

Używając polecenia LOAD i innych poleceń dyskowego systemu operacyjnego można korzystać z pewnych ułatwień przy zapisywaniu nazwy zbioru:

  • gwiazdka (*) może zastąpić dowolną liczbę znaków nazwy zbioru

  • znak zapytania (?) zastępuje dowolny ale dokładnie jeden znak

Przykłady:

LOAD"*",8
Spowoduje wgranie pierwszego programu z dyskietki do pamięci komputera.

LOAD"TE*",8
Spowoduje wgranie pierwszego programu o nazwie zaczynającej się od liter TE.

LOAD"TE??",8
Spowoduje przepisanie pierwszego zbioru o nazwie czteroliterowej zaczynającej się od liter TE.

LOAD"T?NT",8
Spowoduje wgranie pierwszego zbioru o nazwie czteroliterowej, której pierwszą, trzecią i czwartą literą są odpowiednio T,N,T.

Powyższe możliwości można także zastosować przy wgrywaniu katalogu dyskietki, np.

LOAD"$:T?ST",8
Spowoduje wczytanie tych nazw programów z katalogu, których pierwszą, trzecią i czwartą literą są T,S,T.

Wyświetlanie katalogu dyskietki

Katalog dyskietki jest to lista wszystkich programów lub innych zbiorów na dyskietce. W calu przepisania katalogu z dyskietki do pamięci komputera należy wpisać:

LOAD"$",8

Na ekranie pojawi się informacja:

Searching for $ Found $ Loading Ready.

W tym momencie katalog dyskietki znajduje się już w pamięci komputera. Aby wyświetlić jego zawartość na ekranie komputera, należy wpisać:

LIST

Polecenie SAVE

Format: SAVE"NAZWA PROGRAMU",NUMER URZĄDZENIA,NUMER POLECENIA

Przykład: SAVE"HOMEWORK",8

Nie można przy tym poleceniu stosować znaków *,?,:," itp., oraz wykorzystywać ułatwień z polecenia LOAD.

Polecenie VERIFY

Działanie: Porównuje program bieżący z programem na dyskietce.

Format: VERIFY"NAZWA PROGRAMU",NUMER URZĄDZENIA,NUMER POLECENIA

Przykład: VERIFY"OLD VERSION",8

Uwaga: nazwa programu lub zbioru musi zaczynać się od litery (nigdy od liczby); spacje są dopuszczalne; żadne polecenie jako całość nie może mieć więcej niż 58 znaków.

Polecenie INITALIZE

Działanie: Przywraca stan wyjściowy stacji dyskietek

Format: OPEN 15,8,15,"I":CLOSE 15 /lub/ OPEN 15,8,15:PRINT#15,"I":CLOSE 15

Jeśli popełniono błąd uniemożliwiający wykonywanie dalszych operacji, to do przywrócenia naturalnego stanu stacji dysków używa się właśnie polecenia INITALIZE.

Polecenie NEW

Działanie: Formatuje dyskietkę

Format: PRINT#15, "N:NAZWA DYSKIETKI(max.16 znaków),IDENTYFIKATOR(max.2 znaki)"

Przykłady: OPEN 15,8,15, "N:TEST DISK,A1":CLOSE 15
OPEN 15,8,15:PRINT#15, "N:MY DISK,MY":CLOSE 15

Polecenie SCRATCH

Działanie: Kasuje jeden lub więcej zbiorów z dyskietki

Format: PRINT#15, "S:NAZWA ZBIORU"

Polecenie to usuwa zbiory z dyskietki. Jeśli chcemy skasować więcej niż 1 zbiór, to możemy podać wszystkie nazwy zbiorów w jednym poleceniu. Przykłady:

PRINT#15,"S:TEXT" - kasuje zbiór TEXT
PRINT#15,"S:TEXT,TEST,MUSIC" - kasuje trzy zbiory

Polecenie COPY

Działanie: Kopiuje istniejący zbiór pod inną nazwą

Format: PRINT#15,"C:NOWA NAZWA=STARA NAZWA"

Polecenie COPY pozwala również łączyć kilka zbiorów (do czterech). Przykłady:

PRINT#15,"COPY:BACKUP=ORIGINAL" - zapisuje zbiór ORIGINAL pod nazwą BACKUP
PRINT#15,"C:NEWFILE=OLD1,OLD2" - tworzy zbiór z dwóch innych

Polecenie RENAME

Działanie: Zmienia nazwę istniejącego zbioru

Format: PRINT#15,"R:NOWA NAZWA=STARA NAZWA"

Przykład: PRINT#15,"R:GOODNAME=DUMBNAME"

Polecenie RENAME nie zadziała, jeśli zbiór jest aktualnie otwarty

Polecenie VALIDATE

Działanie: Porządkuje zbiory na dysku, usuwa zbiory o swobodnym dostępie

Format: OPEN15,8,15,"V0:":CLOSE15

Czy to koniec?

Stacja 1541 posiada jeszcze wiele poleceń (na przykład dotyczące zbiorów sekwencyjnych, relatywnych, bardziej zaawansowane ingerowanie w dysk, kanały, ścieżki...), jednak tu opisałem tylko podstawy. Jeśli komuś naprawde przydałyby się także polecenie zaawansowane - proszę o kontakt, dopiszę część dalszą.

Powyższe polecenia chyba można stosować także na dyskach wirtualnych C64 - .d64. Spróbujcie. Jeśli nie wypali, polecam znakomity manager dysku - Dir Master (jest do pobrania na C64 Power w dziale Download).

 © 1999-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone
 Webmaster: Mariusz "Flooder" Młynek