Ogólnie o Commodore 64 - Dane techniczne

Łukasz 'Luc' Sanecki; Ogion WWW; Planet 64; Emul@torium; Commodore & Amiga; Bohdan Frelek "Mikrokomputery - Commodore 64", wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991

Komputer Commodore 64 miał być komputerem dla każdego - wspaniałe narzędzie do biur, pracy oraz dla dzieci, zabawy i edukacji. Słowem - komputer idealny. Taki ideał przyciągnął wielu chętnych klientów, bo właśnie dzięki tak wielkiej liczbie możliwych odbiorców zyskał on sobie ogromną popularność. Jak na tamte czasy Commodore 64 posiadał ogromne (niemal nieobliczalne) możliwości graficzne i muzyczne. Komputerów tych sprzedano (legalnie) ponad 10 milionów sztuk, a stworzono na niego 10000 programów!

Mikrokomputer Commodore 64 jest zbudowany na 8-bitowym mikroprocesorze 6510 pracującym z taktem 1 MHz i umożliwiającym adresowanie w zakresie 64 KB (adresy od 0 do 65536). Ma on ponad 80 KB pamięci RAM i ROM, z czego 38911 bajtów przeznaczono na programy w języku Basic. Pozostałą część pamięci podzielono następująco: 8 KB zajmuje system operacyjny Kernal, 8 KB interpretator Basicu 2.0 (odmiany Basicu firmy Microsoft), 4 KB przeznaczono na obsługę układów wejścia-wyjścia, a 2 KB na pamięć ekranu i kolorów.
Wyświetlaniem informacji zarządza videokontroler 6566/6567 (VIC II), który zapewnia 16 kolorów, ekran tekstowy o 25 wierszach i 40 znakach w wierszu lub ekran graficzny o rozdzielczości 320x200 punktów. Na ekranie można umieścić do 8 duszków (sprite'ów) o rozmiarach 24x21 punktów. 4 KB-towy generator znaków obejmuje dwa ich zestawy, każdy po 128 znaków oraz 129 identycznych znaków o odwróconym tle.Tak wygląda układ muzyczny SID w C-64 Za syntezę dźwięku odpowiedzialny jest układ scalony 6581 (SID), który ma trzy niezależne oscylatory o ustawianej częstotliwości, dopuszcza cztery różne kształty fali dla każdego oscylatora, ma wzmacniacz i generator obwiedni (ADSR) dla każdego kanału, programowalny filtr, a także realizuje specjalne efekty, jak modulację i synchronizację. Za jego pomocą jest też możliwe miksowanie dźwięków pochodzących z syntezatora z dźwiękami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych.

Mikrokomputer C64 wyposażono w typową klawiaturę maszyny do pisania w układzie QWERTY z 66 klawiszami, w tym 4 klawiszami programowalnymi. Do przyłączania urządzeń zewnętrznych przeznaczono 8 gniazd: gniazdo do telewizora (wbudowany modulator TV), gniazdo Audio-Video (złożony sygnał wizyjny lub osobno chrominancja i luminancja, a także sygnał fonii), gniazdo magnetofonu, dwa gniazda do gier (drążków sterowniczych, pióra świetlnego, myszy itp.), gniazdo łącza szeregowego używane do przyłączania stacji dysków, drukarki i innych urządzeń firmowych, gniazdo użytkowe (RS-232C bądź interfejs równoległy 8-bitowy), gniazdo rozszerzenia dające bezpośredni dostęp do magistrali systemowej i gniazdo zasilania. Obsługę urządzeń zewnętrznych umożliwiają dwa układy scalone 6526 (CIA).

Najpopularniejsze programy na Commodore 64:
JĘZYKI PROGRAMOWANIA: Simon's Basic, Warsaw Basic, Ultra Basic, 3D Basic, Exbasic Level II, Multi Basic, Super Grafik 64, Super Grafik Plus, Logo, Logo PL, Pilot, Forth, Comal, Ada, C, Pascal 64, Oxford Pascal, Profi Pascal, GPascal, Monitor 64, Assembler 64, Turbo Assembler v5.1+.
PROGRAMY GRAFICZNE: Art Studio, Koala Painter, GeoPaint, Amica Paint, Advanced Art Studio, Paint Magic, GIGA Paint, Print Shop, Print Master, Star Painter, Profi Painter, Flexidraw, FLI Designer, FLI-Graph, Quickdraw, FLI Editor, Interpaint, GODOT!
PROGRAMY MUZYCZNE: Voicetracker v4.0, Sound Monitor, Synthesizer 64, Music Maker, Guitar, Drum Maker, Advanced Music Program, Pro-Drum 1, Pro-Drum 2, Future Composer, Synthy 64, Music Shop, Music Construction Set, Music Calc, JCH Editor, Hardtrack Composer.
PROGRAMY KOPIUJĄCE: Fast Hack'em, Copy 190, Copy 230, Spectacular Copy, Magic Copy, Sir Copy, Duplicator v2.0, Copier, Kwik Copy, Superkit File Copy, Copy Q, DI-Sector, Fast Disk Set, Swappers Best!
EDYTORY TEKSTU: Easy Script, PolScript, SpeedScript, FontMaster II, PrintFox, Edytor PL, Textomat, Textomat +, GeoWrite.
ARKUSZE KALKULACYJNE: Bank Manager, Easy Finance, SpeedCalc, GeoCalc, Home Office, Magic Desk, Busicalc, Practicalc, Multiplan, Future Finance, Calc Result, Abracalc, Easy Calc, Visi Calc, Viza Star, GeoChart.
BAZY DANYCH: Data Manager, Baza PL, Kartoteka, Database 64, C-Base, SuperBase 64, GeoFile, GeoDex, Easy File, Practifile.
PROGRAMY DTP: Printfox, Newsroom, GeoPublish.
PROGRAMY DYSKOWE: Disk Wizard, Dir Master, Disk Master, Disk Doctor, Disk Monitor, Disk Manager.

Commodore 64 w statystykach (parametry C64):

Język:

Commodore Basic V2.0

Pamięć RAM:

64 KB (38 KB - Basic, 50 KB dla programów w asemblerze, pozostała zajęta na stałe przez zestaw znaków itp.)

Pamięć ROM:

20 KB

Częstotliwość zegara:

1 MHz (z pewnymi odchyleniami w różnych wersjach PAL/NTSC)
W przeliczeniu na procesory Intel'a wychodzi 4 MHz!

Mikroprocesor:

Mos 6502/6510/8510/8502/Z80

Układ graficzny:

Vic 6566/6567.

Rozdzielczości:

Paleta kolorów:

16 dostępnych (w kombinacyjnych trybach można było uzyskać nawet kilkaset!)

Układ dźwiękowy:

SID 6581 - 3 niezależne generatory (fala sinusoidalna, prostokątna, trójkątna, szum)

Wejścia/Wyjścia

Expansion, Serial, Cassette, User Port, Audio/Video, Game Ports, Sygnał - TV

 © 1999-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone
 Webmaster: Mariusz "Flooder" Młynek