System GEOS
Programy pomocnicze

Commodore & Amiga

Desktop zawiera pewną liczbę bardzo przydatnych programów nazywanych procedurami użytkowymi (ang. Desk Accessories czyli wyposażenie biurka). Programy te różnią się od innych tym, że możliwe jest korzystanie z nich w dowolnym czasie, m. in. w trakcie pracy z głównym programem użytkowym.

ALARM CLOCK (Budzik)
Procedurę tę możemy wywoływać po to, ażeby zobaczyć np. która jest godzina, lub w celu ustawienia aktualnego czasu. Regulację zegara zaczynamy od "wejścia" w tryb pracy zegara. Następnie przestawiamy czarny, prostokątny kursor na cyfrę, którą chcemy zmienić. Po wprowadzeniu danych wciskamy klawisz RETURN, aby zatwierdzić wprowadzone dane i uruchomić zegar. Alarm ustawiamy w analogiczny sposób co godzinę. Należy pamiętać, że zegar działają w oparciu o anglosaską notację 12-godzinną, co oznacza, że nie można wprowadzać godziny 13 czy 22. Godziny zmieniają się w zakresie od 0 do 12 z zaznaczeniem pory dnia: AM - przed południem i PM - po południu.

CALCULATOR (Kalkulator)
Po uruchomieniu tej procedury zgłasza się prosty, czterodziałaniowy kalkulator. Do jego obsługi wykorzystać można klawiaturę, jak też joystick lub myszkę. Oprócz standardowej notacji można posługiwać się zapisem wykładniczym. W tym celu musimy wprowadzić mantysę liczby, następnie E i wykładnik. Należy pamiętać, że wykładnik musi zawierać się w przedziale od -37 do 37. Kolejny program to:

NOTEPAD (Notatnik)

Program ten umożliwia wprowadzanie na bieżąco własnych notatek, także w trakcie korzystania z innych programów. Notatnik może przechować do i 27 stron informacji, po około 250 malców na każdej z nich. Notatki wpisuje się za pomocą klawiatury komputera. Po naciśnięciu klawisza RETURN, kursor przechodzi do początku nowej linii. Narożnik, znajdujący ssę w dolnym lewym rogu notatnika służy do "przewracania kartek.

PHOTO MANAGER (Zarządca graficzny)
Jest to jeden z najważniejszych programów systemu GEOS. Pozwala na zarządzanie obrazami graficznymi zapisanymi w zbiorach o nazwie PHOTO ALBUM. Wszystkie rysunki, jakie są zapisywane na dysk z programu GeoPaint (i innych), znajdują są w zbiorze PHOTO SCRAP. Zbiór taki może przechowywać jednocześnie jeden rysunek, którym można dowolnie operować, np. umieszczać w PHOTO ALBUMIE. Po uruchomieniu PHOTO MANAGERa otwiera się menu zawierające następujące opcje: CREATE - tworzenie nowego zbioru; po wyborze tej opcji pokaże się okno dialogowe umożliwiające podanie nazwy nowego albumu. OPEN - rozpoczęcie pracy z istniejącym na dysku roboczym zbiorem typu PHOTO ALBUM; komputer wyświetli okno zawierające nazwy wszystkich albumów znajdujących się na dysku; w celu wyboru któregoś z nich należy podświetlić jego nazwę. QUIT - powrót do głównego menu. Aby do albumu dołączyć obrazek z wycinka PHOTO SCRAP, należy na początek utworzyć lub otworzyć istniejący album. Po wybraniu opcji PASTE rysunek zostanie automatycznie dołączony do zbiorów. Przegląd zawartych obrazków jest taki sam, jak w przypadku korzystania z programu NOTEPAD. Jeżeli oglądany obrazek jest większy niż ekran, to jego niewidoczne fragmenty można obejrzeć po przesunięciu wskaźnika strony umieszczonego w lewym dolnym rogu pod rysunkiem. Po wybraniu z menu głównego opcji OPEN i wywołaniu w ten sposób istniejącego albumu, możemy kopiować z niego rysunki do zbiorów PHOTO SCRAP, celem przeniesienia ich do innych programów. Teraz stów kilka na temat zawartości menu z programu mu PHOTO MANAGER.

Menu EDIT: CUT - kopiuje rysunek na dysk do zbioru PHOTO SCRAP jednocześnie usuwając go ze zbioru, COPY - również kopiuje rysunek, lecz nie wymazuje go z albumu.
Menu FILE: CLOSE - zamyka używany aktualnie album i umożliwia wywołanie następnego, QUIT - powrót do Desktopu lub aplikacji; opuścić ten program można też poprzez pojedyncze kliknięcie na prostokącie umieszczonym w prawym górnym rogu.

TEXT MANAGER (Zarządca tekstów)
Program ten stworzono w celu zarządzania tekstami. Zawarte w nim opcje mają analogiczne znaczenie co program opisany powyżej.

PREFERENCE MANAGER (Zarządca Parametrów)
Ten program służy do konfigurowania dla własnych potrzeb niektórych parametrów systemu GEOS. Okno zarządcy podzielone jest na kilka obszarów funkcyjnych. I tak:
1. Ustawienie charakterystyki ruchu wskaźnika myszki. Trzy prostokątne ramki z lewej górnej części okna pozwalają ustalić odpowiednią minimalną oraz maksymalną prędkość, jaką może osiągnąć wskaźnik kierowany myszą (MIN. VELOCITY i MAX. VELOCITY). ACCELERATION natomiast określa przyspieszenie tzn. czas, w którym wskaźnik osiągnie prędkość maksymalną. W celu zmiany ustawienia należy wskazać na market znajdujący się na którejś z ramek, pstryknąć, i przeciągnąć na inne miejsce.
2. Zmiana barwy i kształtu wskaźnika. Kwadrat w lewym górnym rogu okna pozwala na zmianę wyglądu strzałki. Wskazanie i pstryknięcie na któryś z pikseli powoduje jego zapalenie lub zgaszenie. Klikając na prostokącie obok słowa MOUSE, można dowolnie zmieniać barwę edytowanego aktualnie wskaźnika.
3. Zmiana barwy obrzeża, tła i napisów. Do tego celu stworzono prostokąty znajdujące się obok wyrazów BORDER (ramka), B. GROUND (tło), F. GROUND (napisy). Kolor obrzeża można zawsze zmieniać na dowolny z szesnastu kolorów Commodore, podobnie kolor tła, które jednak nie może przybierać koloru napisów i wskaźnika.
4. Zmiana daty lub czasu. Do tego celu służy okienko TIME SET. Ustawianie zegara oraz datownika w tym programie odbywa się identycznie jak w programie BUDZIK.
5. Inne opcje. CHANGE - uaktywnia zdefiniowane parametry. SAVE - zapis zdefiniowanych parametrów. LOAD - ładowanie parametrów. DEFAULT - automatycznie załadowuje oryginalne wartości kolorów oraz kształt wskaźnika myszy. DISC COPY (Kopier dysków)

To typowy program kopiujący. Jego przeznaczeniem jest tworzenie kopii roboczych oraz kopii bezpieczeństwa. Program sam formatuje dyski docelowe. Po wywołaniu DISC COPY komputer oczekuje na włożenie do stacji dysku źródłowego. Gdy już to zrobimy i wciśniemy klawisz [Y] następuje proces odczytu dysku. Następnie należy włożyć do stacji dysk docelowy, po czym nastąpi proces jego formatowania i zapis. W ten prosty sposób po trzech takich przełożeniach otrzymamy gotową kopię dysku.

DISC REPAIR ("Naprawiacz" dysków)
Jest to program napisany w BASIC-u. Ma on za zadanie, jak sama nazwa wskazuje, "naprawiać" uszkodzone dyski. Menu DISC REPAIRa zawiera następujące opcje: WRITE PROTECT DISK - zabezpiecza dysk przed przypadkowym skasowaniem, UNWRITE PROTECT - odbezpiecza dysk, DESK BORDER INFO - podaje informacje o programach znajdujących się za ramką menu, oraz o ich lokalizacji na dysku (ścieżka, sektor), VIEW THE BAM - mapa dysku, ANALYZE TRACK 18 - podaje informacje o zawartości ścieżki osiemnastej, REPAIR DIRECTORY - "naprawa katalogu" BASIC - "przejście" do interpretera BASICa, GEOS - powrót do systemu (w stacji powinien znajdować się oryginalny dysk).

UNTRASH (Odzyskiwanie plików)
Dzięki temu programowi możliwe jest odzyskanie omyłkowo wymazanego z dysku pliku (o ile sektory zajmowane przez skasowany plik nie zostały zagięte przez inny). Program wyświetla okno z żądaniem włożenia do stacji dysku z usuniętym plikiem. Po wybraniu opcji OK program "grzebie w koszu na śmiecie", podając na bieżąco dane o znajdowanych plikach z zapytaniem, czy chcemy je odzyskać. Po sprawdzeniu całego dysku następuje powrót do Desktopu. Należy teraz niezwłocznie poddać dysk opcji VALIDATE, inaczej odzyskane pliki pozostaną "puste" czyli będą w dalszym ciągu niedostępne. I to by było na tyle jeżeli chodzi o Desktop. Oczywiście programów pomocniczych dla GEOS-a powstało o wiele więcej. Z chwilą omawiania innych "gwiazd" systemu postaram się napomknąć jeszcze o niektórych z nich. Jak wtajemniczeni wiedzą, jest jeszcze wiele programów pomocniczych, powstają ciągle nowe. Opisane zostały tu te najważniejsze i najbardziej popularne.

Commodore & Amiga

 © 1999-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone
 Webmaster: Mariusz "Flooder" Młynek