System GEOS
Graphic Grabber

Commodore & Amiga

W tym odcinku dowiecie się, w jaki sposób i przy pomocy jakich programów działających pod systemem GEOS przenosi się grafikę z różnych edytorów graficznych na format zgodny z GeoPaintem. Ponadto, poza aplikacjami systemowymi, zapoznam Was z innymi, mającymi status akcesoriów. Te ostatnie umożliwiają przenoszenie obrazków z programów Art Studio, Koala Paint, Flexidraw itp.

PARĘ OGÓLNIKÓW

Graphic Grabber jest typową aplikacją systemu. Oznacza to, iż po jego uruchomieniu nie opuszcza się GEOS-a, zaś powstałe podczas pracy pliki charakteryzują się nieograniczonym przenoszeniem danych pomiędzy innymi aplikacjami, np. GeoWrite, GeoFile, GeoPublish itp.

GG odczytuje formaty grafik z programów Newsroom, Print Shop oraz Print Master (do programów tych powstało wiele dysków tzn. Clip Arts zawierających różne obrazki).

Ponieważ program, ze względu na swoje przeznaczenie (gromadzenie grafiki), wymaga sporej ilości wolnego miejsca na dysku, to dla ułatwienia działania programu zainstalowano następujące akcesoria:

Photo Manager - pozwala na utworzenie albumów, w których można przechowywać przekonwertowane grafiki (jego brak ogranicza nas do zapisania tylko jednej grafiki).
Notes - tu umieszcza się krótką charakterystykę stworzonych albumów.
DeskTop - ze względu na wykonywanie podczas konwersji dużej ilości operacji, obecność tego pliku na dysku roboczym jest bezwzględnie konieczna (gdy dysponujesz dwoma stacjami dysków, to dysk systemowy z plikiem DeskTopo umieść w stacji A, natomiast w stacji B dysk roboczy z programem, już bez potrzeby instalowania DeskTopu).
Grabber Key - w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, w celu zrekonfigurowania pamięci należy uruchomić tę procedurę.

Po uruchomieniu programu, w górnej części ekranu rozwija się belka z menu - wybiera się z niej program, z którego będą pobierane grafiki.

MENU FILE

Po dokonaniu wyboru jednego z trzech możliwych do odczytania formatów system zażąda zmiany dyskietki z plikami zapisanymi we właściwym formacie, po czym w niewielkim oknie dialogowym wyszczególnione zostaną wszystkie zawarte na dysku nazwy. Do opuszczenia Grabbera służy opcja QUIT.

TERAZ JUŻ TYLKO KONWERTOWAĆ!

Po wskazaniu z pola dialogowego danej nazwy, na ekranie ukaże się grafika oraz cztery niewielkie ikony:
- Ikona symbolizująca pole dialogowe - wyświetla na ekranie całą zawartość katalogu.
- Ikona nożyczki - tworzy na dysku plik zawierający aktualnie wyświetlaną grafikę. Plik ten jest w postaci wycinka Photo Scrap i może być dołączony do albumu lub do innych aplikacji. Wycinek można również zapisać wskazując opcję IN A SCRAP z menu SAVE.
- Ikona symbolizująca otwartą książkę - pozwala zapisać grafikę do wybranego albumu. W przypadku, gdy takiego albumu nie ma, należy skorzystać z opcji CREATE ALBUM z menu OPTIONS. Analogicznie grafikę zapisać możemy korzystając z opcji IN AN ALBUM zawartej w menu SAVE.
- Ikona symbolizująca otwarty notes - pozwala na swobodne przemieszczanie się po dysku, z jednoczesnym wyświetleniem na ekranie aktualnego obrazka. Zamieszczone tutaj opcje mają następujące przeznaczenie:
FIRST - odczytanie i wyświetlenie pierwszej grafiki z katalogu;
PREV - odczytanie poprzedniej grafiki;
NEXT - wczytanie następnej grafiki;
LAST - odczyt ostatniej w katalogu grafiki i wyświetlenie jej na ekranie.

MENU OPTIONS

Są tu do dyspozycji następujące opcje:
CHANGE PHOTO ALBUM - wybieranie albumu, z którego chcemy skorzystać. Jeżeli na dysku nie utworzyliśmy żadnego albumu, zamiast napisu CHANGE pojawi się napis CHOOSE (wybierz).
CREATE ALBUM - tworzy na dysku album standardowy dla programu PHOTO MANAGER.

* * *

Poznaliśmy już jeden z lepszych programów do konwersji grafiki, działający bezpośrednio pod systemem. Teraz w kilku zdaniach zapoznam Was z jeszcze jednym programem.

GRAPHIC TO GEOS

Napisany został częściowo w języku BASIC oraz w języku maszynowym. Jego obsługa jest banalna. Należy tylko wybrać jeden z trzech formatów i przycisnąć przyporządkowany mu klawisz na klawiaturze. Grabber umożliwia przenoszenie obrazków z trzech popularnych programów graficznych, takich jak: Doodle, Flexi Draw oraz Koala Painter. Aby wczytać do GEOS-a obrazek spod Art Studio wystarczy skorzystać z programów zainstalowanych w kartridżu Action Replay lub z programu GoDot! (pliki z Art Studio zamieniamy np. na Koala). Program zada jeszcze kilka pytań odnoszących się do palety kolorów, po czym na GEOS-owskim dysku utworzony zostanie plik z ikoną YOUR PIC TO GEOS. Dokument ten będzie można już odczytać przy pomocy programu GeoPaint.

Commodore & Amiga

 © 1999-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone
 Webmaster: Mariusz "Flooder" Młynek