System GEOS
GeoPublish

Commodore & Amiga

GeoPublish to właściwie jedyny poważny program DTP dla C-64. Możliwości ma naprawdę duże, a z pomocą GEOSowskich driverów pozwala na drukowanie stworzonych dokumentów nawet na drukarkach laserowych (LaserJet II). Oto w wielkim skrócie, co potrafi GeoPublish: import tekstu (z GeoWrite'a), import grafiki (z GeoPainta), dowolne rozmieszczanie tych dwu elementów na stronie, "oblewanie" grafiki tekstem, szpaltowanie (łamanie) tekstu, niezależne rozmieszczenie na stronie przypisów, nagłówków, stopek, dowolne określanie formatu strony, pełne wykorzystanie wszystkich dostępnych w środowisku GEOS fontów itd. itd.

GeoPublisha uruchamiamy analogicznie jak inne aplikacje systemu, toteż od razu przejdziemy do tak istotnych zagadnień jak TRYBY PRACY

Zmiany trybu pracy dokonujemy korzystając z menu MODE, poprzez podświetlenie nazwy lub wciśnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy. Do wyboru mamy następujące tryby:

MASTER PAGES - możemy zaprojektować układ i wygląd elementów, które będą się pojawiać na każdej stronie dokumentu,
PAGE LAYOUT - wypełnianie stron tekstem (z GeoWrite'a) oraz grafiką (z GeoPainta),
PAGE GRAPHICS - projektowanie elementów graficznych na pojedynczej stronie dokumentu,
EDITOR - uproszczona wersja programu GeoWrite dostępna w trybie pracy PAGE LAYOUT.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej poszczególnym trybom pracy.

Master Pages

Po uruchomieniu GeoPublisha i uaktywnieniu tego trybu, pierwszą czynnością jaką musimy wykonać jest zdecydowanie, w jakim układzie przedstawiany będzie nasz dokument. Możemy ustalić, czy będzie on dzielony na dwie strony - lewą i prawą (tak jak np. w książkach), czy też będzie składał się się tylko z jednego rodzaju stron (np. kalendarze). Po kliknięciu kursorem na opcję DOC SETUP z menu FILE rozwinie się submenu z następującymi opcjami:

STARTING PAGE - numer pierwszej, zdefiniowanej strony.
MASTER PAGES - jeżeli zdecydujemy się, że strony w dokumencie będą przedstawione w kilku uprzednio stworzonych wzorach graficznych, to teraz będziemy mogli z nich skorzystać.
MASTER PAGE - numer aktualnie obrabianej strony.
FIRST PAGE L/R - sposób drukowania pierwszej strony dokumentu (jako lewa lub prawa).

Do tworzenia elementów graficznych służy pudełko narzędziowe (ang. toolbox), czyli po prostu niewielka tabelka z umieszczonymi na niej ikonami. Z ikon tych korzystamy identycznie jak w programie GeoPaint, natomiast przydzielono im nieco inne funkcje:

IKONA STRZAŁKA - służy do uaktywniania pewnych elementów graficznych (wyznaczania linii pomocniczych, pisania tekstów, kreślenia linii, figur, do zaznaczania narysowanych obiektów, ich przemieszczania, skalowania itp.).
IKONA OKIENKO (narysowane przerywaną linią) - służy do wyboru pewnej grupy elementów i jej późniejszego definiowania.
IKONA PROSTOKĄT (narysowany w rewersie) - służy do dołączania wycinków z programu GeoPaint.
IKONA Z LITERKĄ "T" - to samo co wyżej z tym, że dotyczy tekstów pochodzących z GeoWrite'a. Ponadto możliwa jest tutaj edycja tekstu. Po wskazaniu omawianej ikony rozwinie się okienko, do którego można bezpośrednio wpisywać tekst, a następnie okienko z opcjami. Opcje te decydują o rodzaju i wielkości czcionek (fontów), o ich ewentualnym wygładzaniu (smoothed), pozwalają określić sposób formatowania tekstu (centrowanie, równanie do lewego lub prawego marginesu), wybrać jeden z szesnastu dostępnych wzorców wypełnień napisów (atrybuty).
IKONA WIELOBOK (zamknięty) - jak sama nazwa wskazuje, po zaznaczeniu wszystkich krańców tworzonego obiektu wykreślona zostanie figura o zamkniętych, zaokrąglonych bokach.
IKONA WIELOBOX (otwarty) - to samo co wyżej, z tą jednak różnicą, że teraz wykreślona zostanie krzywa otwarta.
IKONA OKRĄG - do rysowania okręgów oraz elips.
IKONA ODCINEK - do tworzenia linii prostych.
IKONA RÓWNOLEGŁOBOK - służy do wykreślania rombów.
IKONA LINIE ŁAMANE - do wykreślania dowolnej linii łamanej.
IKONA PROSTOKĄT - do rysowania prostokątów.
IKONA WYPEŁNIONY KWADRAT - po zaznaczeniu dowolnej figury za pomocą ikony strzałki a następnie wskazaniu na tę ikonę rozwinie się okienko z opcjami umożliwiającymi ustalenie: grubość linii, wygładzania kreślonej figury, jej przezroczystości lub nieprzezroczystości na tle, wzorca wypełnienia oraz dowolnego skalowania wykreślanego obiektu.
IKONA PRZEDSTAWIAJĄCA ZAPISANĄ KARTKĘ PAPIERU - służy do odświeżania ekranu.
IKONA NOŻYCZKI - służy do nieodwracalnego usunięcia uprzednio zaznaczonego obiektu.
IKONY PRZEDSTAWIAJĄCE DWA NAŁOŻONE NA SIEBIE PROSTOKĄTY - służą do chowania lub "wyciągania na wierzch" obiektów przesłoniętych przez inne (zmiana priorytetów).

Dzięki trybom MASTER PAGES i PAGE LAYOUT można stworzyć wzorce dokumentu a następnie przechować je w specjalnej bibliotece. Z biblioteki takiej możemy skorzystać w każdej chwili, ponadto przechowywane wzorce można modyfikować i "miksować" ze sobą. Biblioteka ma pojemność do 32 różnych wzorców (na dysku), a uruchamiamy ją poprzez wskazanie opcji LIBRARY z menu FILE. Możemy przeprowadzić teraz następujące operacje:

OPEN - po podaniu nazwy z dysku odczytany zostanie określony wzorzec,
SAVE - do biblioteki dołączony zostanie ostatnio utworzony wzorzec,
DELETE - kasuje zaznaczony wzorzec z biblioteki,
QUIT - opuszczenie opcji LIBRARY.

Czy myślicie, że to już wszystko, co można powiedzieć o GeoPublish? Jeżeli tak, to jesteście w wielkim błędzie! Pozostałe opcje są przeznaczone do samodzielnego poznania i do tego Was właśnie zapraszam!

Commodore & Amiga

 © 1999-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone
 Webmaster: Mariusz "Flooder" Młynek