System GEOS
GeoCalc

Commodore & Amiga

Ten świetny arkusz kalkulacyjny umożliwia obliczanie domowego budżetu, sporządzanie np. list płac, zestawień, tabel, bilansów itp. Jak przystało na pogram pracujący pod GEOS-em, GeoCalc jest szalenie prosty w obsłudze. Oferuje pokaźną ilość przeróżnych funkcji matematycznych i zawiera wielodziałaniowy kalkulator. Ma także możliwość przenoszenia dowolnego wycinka arkusza w postaci zbioru (Text Scrap) do bazy danych (GeoFile), do programu służącego do tworzenia wykresów (GeoChart), bądź też do edytora tekstu (GeoWrite). Maksymalne wymiary tworzonych arkuszy to 112 komórek w poziomie i 256 w pionie.

Uruchamianie

GeoCalc uruchamia się jak inne aplikacje systemu, toteż nie będę się powtarzał. W przypadku problemów z uruchamianiem należy zrekonfigurować pamięć operacyjną komputera. Jak to zrobić? Wystarczy na chwilę uruchomić programik GeoCalcKey i wybrać opcję Create.

Obsługa

Poruszanie po arkuszu odbywa się za pomocą ikon strzałek, klawiszy kursora, myszki względnie joysticka. Do przewijania arkusza służy opcja Scroll On z menu Display. Po jej wskazaniu, w prawym, dolnym rogu ekranu ukazuje się niewielki prostokąt (miniatura całej tabeli) z widocznym wewnątrz mniejszym (okno edycyjne). Teraz wystarczy dwa razy kliknąć w miejsce arkusza, do którego chcielibyśmy się przenieść. Gdy podczas edycji zajdzie potrzeba przekopiowania zaznaczonej części arkusza, można tego dokona w analogiczny sposób, jak w programie GeoWrite, czyli klikając na komórce leżącej na początku interesującego nas miejsca, a następnie przenosząc kursor na koniec zaznaczanego obszaru (zaznaczony obszar wyświetlany jest w rewersie). Zawartość poszczególnych komórek można wycinać, przenosić w inne miejsce oraz powielać.

Sedno sprawy - Edycja

Komórki mogą być wypełnione tekstem, liczbami lub wyrażeniami matematycznym. Przy wprowadzaniu tych ostatnich należy na początku wstawić znak równości. W przeciwnym wypadku wpisana informacja zostanie potraktowana jako tekst. Aby wprowadzić dane do komórki, należy ją najpierw wskazać kursorem. Następnie w drugiej części arkusza (belka edycyjna), w chwili gdy pojawi się kursor, wpisujemy 1iczbę (ew. tekst, wyrażenie matematyczne}. Wciśnięcie klawisza RETURN spowoduje przypisanie tej informacji wskazanej komórce i natychmiastowe przejście do rubryki niżej. Jeżeli chcemy zmienić komórkę tekstową na numeryczną należy ją wskazać kursorem i skorygować w belce edycyjnej. W działaniach matematycznych nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Można przeprowadzać dowolne działania, np. obliczać funkcje trygonometryczne, potęgi, logarytmy itp. Przy czym każdej komórce można przyporządkować nie tylko własną funkcję, lecz także wybrać spośród wielu gotowych, zawartych w GeoCalcu. Do wybrania takiej funkcji służy opcja Pasie Function z menu Options. Po wskazaniu jej na ekranie pojawia się odpowiednie okienko. Teraz należy tylko wybrać wzór i podstawić wartość zmiennej. Podczas wpisywania danych do komórek możemy w każdej chwili, za pomocą klawisza: DEL wymazać błędnie podaną wartość i wpisać na jej miejsce właściwą. Oczywiście dotyczy to również komórek z tekstem.

Co w Menu?

Menu DISPLAY zawiera opcje kontrolujące sposób prezentacji danych na ekranie i wydruku:
FORMAT - ustalanie formatu, w jakim wyświetlane będą wyrażenia w komórkach (każdy format charakteryzuje się różną ilością miejsc po przecinku);
STYLE - określa odmianę fontu: zwykły - PLAIN TEXT, pogrubiony - BOLD, pochyły - ITALIC; ALIGNMENT - opowiada za adiustację znaków we wszystkich komórkach: centrowanie - CENTER, równanie do lewego marginesu - LEFT, równanie do prawego marginesu - RIGHT;
WIDTH - regulacja szerokości kolumny w zakresie od 4 do 49 znaków. Opcje menu EDIT są następujące:
CUT - wycina zaznaczony fragment arkusza i kopiuje go na dysk;
COPY - kopiuje zaznaczony fragment arkusza na dysk (zaznaczony fragment pozostaje na ekranie);
PASTE - odczytuje z dysku uprzednio skopiowany (lub wycięty) wycinek (Calc Scrap) i przenosi go we wskazane miejsce;
CLEAR - czyści z ekranu wskazany fragment arkusza (bez zapisu na dysku).

Menu FILE zawiera opcje o takim samym znaczeniu, jak w innych aplikacjach systemowych. Wyjątkiem jest opcja Print, po wybraniu której pojawia się niewielkie okienko z następującymi podopcjami:
HIGH/DRAFT/NLQ - jakość druku (NLQ - najlepsza jakość);
FROM CELL...TO - umożliwia wydruk tylko wybranego obszaru arkusza;
SINGLE SHEET/TRACTOR FEED - druk na pojedynczych kartkach lub na tzw. składance (papier perforowany);
PRINT GRID - drukuje siatkę linii pomocniczych dzielących poszczególne kolumny i wiersze;
PRINT HEADINGS - poza zawartością komórek drukuje również ich oznaczenia (numery kolumn, wierszy).


Niewątpliwie GeoCalc jest jednym z najlepszych (jeśli nie najlepszym} arkuszy kalkulacyjnych dla C-64. Jeśli wykonujecie często np. obliczenia podatkowe lub podsumowania, domowego budżetu, powinniście jak najszybciej zaopatrzyć się w ten program.

Commodore & Amiga

 © 1999-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone
 Webmaster: Mariusz "Flooder" Młynek