System GEOS
Aplikacje i akcesoria

Commodore & Amiga

W poprzednich artykułach zapoznałem Was z najważniejszymi programami "chodzącymi" pod GEOS-em. Niewiele pisałem o tzw. akcesoriach, czyli małych programach pomocniczych ułatwiających pracę z systemem. Dlatego też teraz postaram się omówić niektóre z nich.

Jeszcze trochę o Aplikacjach i Akcesoriach

Chciałbym od razu zaznaczyć, iż nie będę dokładnie opisywał obsługi poszczególnych aplikacji czy też akcesoriów, ale jedynie ich przeznaczenie i pełnione funkcje. Natomiast sposób uruchamiania i korzystania z akcesoriów znajdziesz opisane w innych artykułach w dziale GEOS.

No to do dzieła!

Combiner - aplikacja bardzo przydatna wówczas, gdy mamy np. dwa dokumenty spod edytora tekstu GeoWrite i chcemy je połączyć w jeden. Zaletą programu jest możliwość dowolnego definiowania miejsca pierwszego dokumentu, do którego "wklejone" zostaną stronice z drugiego dokumentu.

Mac Attack - aplikacja w formie prostego konwertera grafiki, służącego do przenoszenia obrazków z komputerów Macintosh (format MacPaint) na format zgodny z GeoPaintem i odwrotnie.

Scrap Cutter - również aplikacja służąca do łączenia kilku wycinków Photo Scrap w jedną całość, wycinania zbędnych elementów obrazu i, w końcowym etapie, do tworzenia z nich całych albumów itp. Zaletą programu jest to, iż obrabiany wycinek grafiki widoczny jest w całości na ekranie.

Un Trash - aplikacja umożliwiająca odzyskanie omyłkowo skasowanych plików (odpowiednik opcji Unscrath w DOS).
Window - aplikacja do zmiany cienia na inny pod wyświetlanym w GEOS-ie oknem z ikonami.

Photo print - aplikacja do drukowania dowolnej grafiki dołączonej do Photo Albumu.

Date print - jest aplikacją shareware'ową. Program umożliwia wydrukowanie zawartości pliku Date Book z danymi pochodzącymi z programu Calendar. Na początku należy wprowadzić datę początkową oraz końcową okresu, z którego wszystkie zawarte tam informacje będą wydrukowane oraz sposobu druku (NLQ lub DRAFT).

Note print - jak wyżej, z tym że dotyczy wszystkich informacji zapisanych w zbiorze Notes z programu NotePad. Geonumber - aplikacja do badania numerów seryjnych GEOS-owych dysków zarówno systemowych, jak też zawierających inne aplikacje.

Change Printer - jeżeli na dysku zainstalowanych jest kilka driverów do drukarek, to dzięki temu programikowi można szybko zmienić aktualnie ustawiony sterownik na inny, bez konieczności "opuszczania" dowolnej, większej aplikacji, np. GeoWrite.

Change Pattern - pozwala na zmianę podczas pracy np. w GeoPaincie podkładów utworzonych za pomocą programów typu Pattern Editor. Po wskazaniu nazwy danego patternu na ekranie wyświetlany jest zestaw wzorów.

GeoHexCalc - jest to udoskonalona i znacznie rozbudowana wersja kalkulatora, na którym możemy dokonywać obliczeń w systemie dziesiętnym, heksadecymalnym, jak też i binarnym.

Show Font - program ten służy do przeglądania wszystkich fontów znajdujących się na dysku. Oprócz wyświetlania na ekranie wskazanego zestawu znaków, podawany jest również numer identyfikacyjny oraz miara (w punktach) przeglądanego zestawu.

Calendar - jest to komputerowa odmiana kalendarza ściennego, wzbogaconego o dodatkowe funkcje. Program pozwala na wyświetlanie kalendarza z dowolnego miesiąca naszego wieku, a także na zapisanie pod każdą datą krótkiej informacji. Jak przystało na tego rodzaju programy, każdą informację możemy szybko odszukać.

Screen print - uaktywnienie tegoż programiku spowoduje wydrukowanie aktualnego ekranu.

Geo clock - taki mały bajer. Oprócz zegara cyfrowego w prawym górnym rogu ekranu, na środku wyświetlany jest zwykły zegar wskazówkowy. Zaletą tego programu jest możliwość wywołania podczas pracy z inną aplikacją.

Skeet - jedna z nielicznych gier działających pod GEOS-em. Gra w rzutki, która polega na strzelaniu do przedmiotów przelatujących w obrębie niewielkiego pola. Możliwa zmiana jednego z trzech poziomów trudności oraz liczby obiektów do zestrzelenia.

Black Jack - jeszcze jedna gra. Jest to symulacja popularnej gru karcianej pod tym samym tytułem.

Y-Z-Swap - status Auto Exec. Programik przydatny dla piszących na maszynie pisania. Zamienia działanie dwóch klawiszy: Y na Z oraz Z na Y.

Plus 21 KB - Auto Exec. Program pozwala na sformatowanie dyskietki od pierwszej do czterdziestej ścieżki, co umożliwia wykorzystanie pięciu "nielegalnych" ścieżek do przechowywania danych. Zyskujemy około 21 KB wolnego miejsca. Jeżeli na dysku znajdują się już jakieś dane, możemy sformatować tylko pięć "nielegalnych" ścieżek i w ten sposób rozszerzyć pojemność nośnika.

R-Boot - program napisany w Basic-u. Po jego uruchomieniu system zostanie ponownie załadowany z dyskietki do pamięci komputera.

Disc Repair - również program napisany w Basic-u. Służy do ratowania danych z uszkodzonych dyskietek.

Commodore & Amiga, nr 10/1993, wyd. Bajtek, Gregory

 © 1999-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone
 Webmaster: Mariusz "Flooder" Młynek