Basic: Znaki zarezerwowane dla Basic'a

Słowa i symbole zarezerwowane
W tej części podajemy zestaw zarezerwowanych słów i symboli użytych w celu stworzenia języka BASIC. Słowa te i symbole nie mogą być używane w programach BASICowych w celach innych niż jako składniki języka. Jedynym wyjątkiem jest używanie tych słów w cudzysłowiu w instrukcji PRINT.

Zarezerwowane słowa systemowe (kluczowe)

ABS

FN

LIST

READ

STR$

AND

FOR

LOAD

REM

SYS

ASC

FRE

LOG

RESTORE

TAB

ATN

GET

MID$

RETURN

TAN

CHR$

GET#

NEW

RIGHT$

THEN

CLOSE

GOSUB

NEXT

RND

TI

CLR

GO

NOT

RUN

TIME

CMD

GOTO

ON

SAVE

TIME$

CONT

IF

OPEN

SGN

TI$

COS

INPUT

OR

SIN

TO

DATA

INPUT#

PEEK

SPC

USR

DEF

INT

POKE

SQR

VAL

DIM

LEFT$

POS

ST

VERIFY

END

LEN

PRINT

STEP

WAIT

EXP

LET

PRINT#

STOP

Zarezerwowane symbole systemowe
Następujące znaki są zarezerwowanymi symbolami systemowymi:

 • + znak plus dodawanie arytmetyczne, łączenie ciągów

 • - znak minus odejmowanie arytmetyczne, liczby ujemne, ujemny wykładnik

 • * gwiazdka mnożenie arytmetyczne

 • / slasz dzielenie arytmetyczne

 • ^ strzałka do góry potęgowanie arytmetyczne

 • spacja oddziela słowa kluczowe i nazwy zmiennych

 • = znak równości przypisanie wartości; testowanie relacji

 • < mniejsze testowanie relacji

 • > większe testowanie relacji

 • , przecinek listy w instrukcjach WE/WY, poleceniach, funkcjach

 • . kropka dziesiętna w liczbach zmiennoprzecinkowych

 • ; średnik formatowanie wyjścia w listach zmiennych

 • : dwukropek rozdziela wielokrotne instrukcje w liniach programu

 • " " cudzysłów zamyka łańcuchy alfanumeryczne

 • ? pytajnik skrót instrukcji PRINT

 • ( lewy nawias wyliczanie wyrażeń i funkcje

 • ) prawy nawias wyliczanie wyrażeń i funkcje

 • % procent deklaracje zmiennych całkowitych

 • # numer poprzedza numer logiczny zbioru w instrukcjach WE/WY

 • $ znak dolara deklaruje nazwę zmiennej tekstowej

 • c Pi deklaruje stałą liczbową 3.14159256

"C64 - instrukcja obsługi" Akwilon sp. z o o., Poznań

 © 1999-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone
 Webmaster: Mariusz "Flooder" Młynek