Mapa Pamięci Commodore 64

Heksadecymalny

Dziesiętny

Opis

00c0

192

Znacznik dla silnika magnetofonu

00c1-00c2

193-194

Adres początkowy przy operacjach we-wy

00c3-00c4

195-196

Znacznik pomocniczy przy zapisie lub odczycie z taśmy

00c5

197

Numer poprzednio naciśniętego klawisza, 64=żaden

00c6

198

Liczba znaków w buforze klawiatury

00c7

199

Znacznik odwróconego tła ekranu

00c8

200

Wskaźnik liczby znaków w linii

00c9

201

Numer linii (logicznej), w której znajduje się kursor

00ca

202

Numer znaku, na którym znajduje się kursor

00cb

203

Numer ostatnio naciśniętego klawisza, 64=żaden

00cc

204

Znacznik migotania kursora, 0=migocze

00cd

205

Częstotliwość migotania kursora

00ce

206

Znak, na którym znajduje się kursor

00cf

207

Negatyw czy pozytyw znaku, na którym jest kursor

00d0

208

Wprowadzany znak z klawiatury czy z ekranu

00d1-00d2

209-210

Wskaźnik dla aktualnej linii w pamięci ekranu

00d3

211

Pozycja kursora w linii

00d4

212

Znacznik trybu cudzysłowowego, 0=nie

00d5

213

Maksymalna długość linii wprowadzanej z ekranu

00d6

214

Numer wiersza ekranu, w którym znajduje się kursor

00d7

215

Kod ostatnio wyświetlonego znaku

00d8

216

Liczba znaków do wstawienia

00d9-00f2

217-242

Znaczniki łączenia linii, adresy pomocnicze linii ekranu

00f3-00f4

243-244

Wskaźnik dla aktualnej linii w pamięci koloru

00f5-00f6

245-246

Wskaźnik dla dekodowania znaku

00f7-00f8

247-248

Adres początku bufora wejściowego dla RS-232C

00f9-00fa

249-250

Adres początku bufora wyjściowego dla RS-232C

00fb-00fe

251-254

Cztery wolne bajty, przeznaczone dla użytkowników

00ff-010a

255-266

Obszar używany przy zamianie liczby na łańcuch

0100-013e

256-318

Numery bajtów źle odczytanych z taśmy

0100-01ff

256-511

Stos (zajmowany z góry)

0200-0258

512-600

Bufor wejściowy

0259-0276

601-630

Tablice numerów kanałów, urządeń i adresów pomocniczych

0277-0280

631-640

Bufor klawiatury

0281-0282

641-642

Adres początku pamięci Basicu (po "zimnym starcie")

0283-0284

643-644

Adres końca pamięci Basicu (po "zimnym starcie")

0285

645

Znacznik dla interfejsu IEC-625

0286

646

Kod aktualnego koloru

0287

647

Kolor znaku

0288

648

Starszy bajt adres pamięci ekranu

0289

649

Maksymalna wielkość bufora klawiatury

028a

650

Znacznik - czy wszystkie klawisze powtarzalne

028b

651

Czas opóźnienia między powtórnymi odczytami

028c

652

Czas opóźnienia dla stwierdzenia powtarzalności

028d

653

Znacznik naciśnięcia klawiszy SHIFT, CTRL, COMMODORE

028e

654

Poprzednia wartość znacznika SHIFT

028f-0290

655-656

Wskaźnik dla dokodowania klawiatury

0291

657

Znacznik: małe litery czy znaki graficzne

0292

658

Znacznik: 0=przewijanie możliwe (ang. scroll)

0293-0294

659-660

Parametry transmisji dla RS-232C

0295-0296

661-662

Niestandardowe parametry transmisji

0297

663

Stan dla RS-232C

0298

664

Liczba bitów do wysłania (odebrania) przez RS-232C

0299-029a

665-666

Prędkość transmisji dla RS-232C

029b

667

Wskaźnik końca w buforze znaków odebranych

029c

668

Wskaźnik początku w buforze znaków odbieranych

029d

669

Wskażnik początku w buforze znaków wysyłanych

029e

670

Wskaźnik końca w buforze znaków wysyłanych

029f-02a0

671-672

Poprzednia wartość wektora przerwań, przed współpracą z taśmą

02a1

673

Znacznik NMI dla CIA 2

02a2-02a4

674-676

Znacznik dla CIA 1 przy współpracy z taśmą

02a5

677

Pomocniczy wskaźnik linii, gdy scroll

02a6

678

Znacznik: 1=PAL, 0=NTSC

02a7-02ff

679-767

Obszar wolny, przeznaczony dla użytkowników

02c0-02fe

704-766

(Duszek 11)

0300-0301

768-769

Adres procedury z komunikatami o błędach

0302-0303

770-771

Adres głównej pętli interpretatora Basic

0304-0305

772-773

Adres procedury wyszukującej tokeny

0306-0307

774-775

Adres procedury drukującej tokeny

0308-0309

776-777

Adres procedury realizującej następną instrukcję Basica

030a-030b

778-779

Adres procedury obliczającej wyrażenie arytmetyczne

030c

780

Zawartość akumulatora przed SYS

030d

781

Zawartość rejestru X przed SYS

030e

782

Zawartość rejestru Y przed SYS

030f

783

Zawartość rejestru wskaźników przed SYS

0310-0312

784-786

Skok dla USR

0313

787

Wolny bajt

0314-0315

788-789

Wektor dla procedury przerwań IRQ

0316-0317

790-791

Wektor dla instrukcji BRK

0318-0319

792-793

Wektor dla przerwania niemaskowalnego

031a-032d

794-813

Adresy procedur Kernala obsługujących we-wy

032e-032f

814-815

Wektor dla "gorącego startu"

0330-0333

816-819

Adresy procedur LOAD i SAVE Kernala

0334-033b

820-827

Osiem wolnych bajtów

033c-03fb

828-1019

Bufor używany tylko przy współpracy z magnetofonem

03fc-03ff

1020-1023

Cztery wolne bajty

0340-037e

832-894

(Duszek 13)

0380-03be

896-958

(Duszek 14)

03c0-03fe

960-1022

(Duszek 15)

0400-07e7

1024-2023

Pamięć ekranu

07e8-07e7

2024-2039

Szesnaście wolnych bajtów

07f8-07ff

2040-2047

(Wskaźniki duszków)

0800-9fff

2048-40959

Pamięć Basica

8000-9fff

32768-40959

Zewnętrzna pamięć ROM (ang. cartridge) - ewentualnie

a000-bfff

40960-49151

ROM: interpretator Basica

c000-cfff

41952-53247

Pamięć przeznaczona na programy w asemblerze

d000-d02e

53248-53294

VIC

d400-d41c

54272-54300

SID

d800-d8ff

55296-56319

Pamięć kolorów

dc00-dc0f

56320-56335

CIA 1

dd00-dd0f

56576-56591

CIA 2

d000-dfff

53248-57343

Generator znaków (alternatywnie)

e000-ffff

57344-65535

ROM: system operacyjny Kernal

ff81-fff5

65409-65525

Tablica skoków Kernala

źródło: Bohdan Frelek "Mikrokomputery - Commodore 64"
Stąd możesz pobrać o wiele obszerniejszą i pełniejszą wersję Mapy Pamięci C64. Jest ona jednak wpisana w języku angielskim. Rozmiar ZIP: 27 KB

 © 1999-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone
 Webmaster: Mariusz "Flooder" Młynek