0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

U - 96
Komputer umieszcza statki symetrycznie względem środka planszy do Twoich (np. jeśli ustawisz statek w prawym dolnym rogu, komputer postawi go w lewym górnym).

ULTIMA I
Przy ustalaniu parametrów postaci.
Rasy:
Human - intelligence + 5
Elf - agility + 5
Dwarf - strenght + 5
Bobbit - strenght - 5, wisdom + 10
Zawody:
Fighter - strenght + 10, agility + 10
Cleric - wisdom + 10
Wizard - inteligence + 10
Thief - agility + 10
Płeć nie ma znaczenia.

UNTOUCHABLES, THE
Unlimited energy level 1 - poke 44409,141:poke 44437,173
Unlimited energy level 2 - poke 40476,189:poke 40773,189
Unlimited energy level 3 - poke 38673,189:poke 38854,189
Unlimited energy level 4 - poke 40749,189:poke 40752,189
Unlimited energy level 6 - poke 33547,234:poke 33548,234:poke 33549,234
Unlimited time level 1 - poke 43045,173
Unlimited time level 2 - poke 40134,173
Unlimited time level 3 - poke 38429,173
Unlimited time level 5 - poke 34494,173
Unlimited time level 6 - poke 33541,234:poke 33542,234:poke 33543,234
Unlimited special bullets level 1 - poke 41578,173

URIDIUM I
"POKE 4044, 0" - nieśmiertelność.

URIDIUM II
"POKE 3712, 128" - nieśmiertelność.

USS JOHN YOUNG
Naciśnij Q+W+E+D - zakończenie misji przed czasem.

 © 1999-2019 Wszystkie prawa zastrzeżone
 Webmaster: Mariusz "Flooder" Młynek